Extra voordeel: Log in en ontdek je voordelen als klant van OZ en Partena Ziekenfonds
Belangrijk om te weten:
Door de eindejaarsdrukte bij bpost kan je pakje wat langer dan verwacht onderweg zijn. Hou hier rekening mee als je een bestelling plaatst.

Terugsturen en garantie

1. Herroepingsrecht bij levering van producten 

Na aankoop van producten heb je als koper gedurende 14 dagen het recht om af te zien van de aankoop, zonder opgave van reden.

De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product. 

Als koper ga je tijdens deze termijn zorgvuldig om met het product en de verpakking. Pak het product maar zo ver uit of gebruik het maar in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wil houden.

Maak je gebruik van je herroepingsrecht en wil je het product retourneren? Bezorg het dan met alle geleverde toebehoren en - voor zover mogelijk - in originele staat en verpakking, volgens de instructies die je kreeg bij het product.
  

2. Uitsluiting herroepingsrecht 

Voor sommige producten is er geen recht om te retourneren. Het gaat om:

 • Producten die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (bv. op maat gemaakt)

 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn 

 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen

 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft

 • Losse kranten en tijdschriften

 • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken. 

Hieruit volgt dat volgende producten van Shopavita niet geretourneerd kunnen worden: 

 • Incontinentiemateriaal  

 • Luiers voor baby’s 

 • Hygiënisch materiaal zoals borstkolven, urinalen, bedpannen, toiletverhogers, toiletstoelen ... of elk ander product dat vanwege de aard hygiënegevoelig is  

 • Op maat gemaakte producten, bv. Revilax relaxzetel, Sanapur matrassen op maat 

 • Op vraag van de koper bestelde producten die niet op stock gehouden worden 

 • Schoonheids- en verzorgingsproducten die geopend werden 

3. Hoe terugsturen 

Wil je een product terugsturen, neem dan contact op met shopavita.be via het contactformulier.  Een medewerker zal je stap voor stap begeleiden in het retourproces. 

4. Kost van terugsturen 

Ontving je de producten gratis, dan sta jij in voor de verzendkosten om het product terug te sturen. De medewerker die je begeleidt in het retourproces zal je laten weten hoeveel die kosten bedragen. 

Betaalde je voor de transportkosten, dan stuur je de producten zonder retourkosten terug, behalve als je het product al monteerde waardoor het niet meer in de originele staat kan teruggestuurd worden. Het bedrag voor deze retour zal je tijdens het retourproces worden meegedeeld.

5. Conformiteit   

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan:

 • De overeenkomst

 • De in het aanbod vermelde specificaties

 • Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

6. Garantie 

De garantie op aangekochte producten wordt meegegeven door de leverancier van het product. 
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de contractant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. De factuur die je na betaling ontvangt, geldt als garantiebewijs. Shopavita.be besteedt de grootste aandacht aan het selecteren van haar productassortiment. Neem contact op met ons mocht je vragen hebben rond herstellingen of garantie van een product dat je bij ons kocht. 

Voor meer informatie rond garantie, herstellingen en eventuele klachten, verwijzen we je graag door naar de verkoopsvoorwaarden.